SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima FBiH

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 6/23, od 27.1.2023. godine, objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
 

Izmjenom se mijenja član 6. tačka 10. Zakona, na način da se mijenja propisani uslov za primjenu preferencijalne osnovice za obračun doprinosa za radnike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata na način da se ostavlja mogućnost isplate većeg iznosa plaća navedenim radnicima (sa sadašnjeg iznosa u visini najniže plaće na iznos od 85% prosječne neto plaće) i vrši se usklađivanje iznosa preferencijalne mjesečne osnovice za obračun doprinosa za navedene radnike. Odnosno, izmjenom je omogućeno poslodavcima iz prethodno navedenih djelatnostima, da radnicima isplaćuju plaću u visini do 85% prosječne neto plaće, a da pri tome doprinose obračunaju na osnovicu koja predstavlja proizvod prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. Zakona i koeficijenta 0,30.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana