SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH

U Službenom glasniku BiH, broj: 80/23, od 24.11.2023. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Izmjena se odnosi na član 57. Zakona kojim se propisuje registracija za PDV. Izmjenom je povećan prag za ulazak u sistem PDV-a, sa postojećih 50.000 KM na 100.000 KM.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana