SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Odluka kojom se utvrđuju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2024. godinu objavljena u Službenim novinama

U Službenom glasniku BiH, broj: 87/23, od 26.12.2023. godine objavljena je Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2024. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2024. godine.

Odlukom se utvrđuju iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od 1. januara 2024. godine.

Prema Odluci, na cigarete se plaća akciza:
a) proporcionalna akciza, po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini
b) specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakovanje cigareta od 20 komada.

Minimalna akciza na cigarete izračunava se u visini od 60% od prosječne maloprodajne cijene cigareta, što znači da iznosi 173,00 KM za 1.000 komada, odnosno 3,46 KM za pakovanje cigareta od 20 komada. (Član 3.)

Minimalna akciza prema ranije važećoj Odluci za 2023. godinu iznosila je 167,50 KM za 1.000 komada cigareta, odnosno 3,35 KM za pakovanje cigareta od 20 komada.

Akciza za duhan za pušenje utvrđena je u visini od 80% minimalne akcize i iznosi 138,40 KM po kilogramu. (Član 4.).

Obaveze poreznih obaveznika propisane su članovima 5. i 6. Odluke.

Prijelazne i završne odredbe

Danom početka primjene ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 74/22).

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana