SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Radno pravo
Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje ( 19.10.2021 )

Pozdrav, Prije par mjeseci Kantonalni sud u Tuzli je donio presudu broj: 32 0 Rs 344808 20 Rsž od 16.4.2021. u kojoj presudi je navedeno: Ako kod poslodavca nije osnovano vijeće zaposlenika, niti je osnovan sindikalna organizacija, tada se obveze iz člana 74. stav 1) Zakona o radu FBiH može udovoljiti tako što će se konzultirati granski sindikat. U obrazloženju navode da nije opravdan postupak nekonzultiranja s vijećem zaposlenika ili sindikatom, uz opravdanje da kod tuženog nije ustrojeno vijeće zaposlenika ili sindikat jer se obvezi može udovoljiti tako što bi se konzultirao granski sindikat, a što je u predmetnom postupku izostalo. Zanima me mišljenje kolega na ovu teme.

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH (PS) | 20.10.2021 )

Poštovani, Zakon o radu FBiH član 74. stav 1. precizno i jasno definiše "da poslodavac može samo uz prethodnu saglasnost vijeća zaposlenika odnosno sindikata, otkazati ugovor o radu radniku kod kojeg postoji promjenjena radna sposobnost, ukoliko je kod poslodavca vijeće zaposlenika odnosno sindikat formiran". Zakon ne definiše situaciju kada vijeće zaposlenika ili sindikat nije formiran.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana