SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Zakonski akti

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 59/22 02.09.2022 SG BiH 39/14 javne nabavke,zakon
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 50/22 29.07.2022 SG BiH 91/17, SG BiH 60/14, SG BiH 49/14, SG BiH 49/09 akcize,zakon
Zakon o turizmu ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 12/22 07.07.2022 turizam
Zakon o izmjenama Zakona o radu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 44/22 08.06.2022 SN FBiH 89/18, SN FBiH 26/16 rad,zakon o radu
Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 44/22 08.06.2022 SN FBiH 57/20, SN FBiH 10/10, SN FBiH 28/06 prevoz,cestovni prevoz
Zakon o dopunama Zakona o inspekcijama BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 05/22 03.06.2022 SN BPK 13/15 inspekcije
Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 38/22 20.05.2022 duhan,duhanski proizvodi,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 19/22 12.05.2022 SN KS 10/21, SN KS 05/13 šume,zakon
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva SBK Srednjobosanski kanton Službene novine SBK 04/22 10.05.2022 privreda
Zakon o carinskim prekršajima BiH Bosna i Hercegovina Službeni glasnik BiH 28/22 06.05.2022 carina,carinski prekršaji,prekršaj
Zakon o slobodnim zonama u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 25/22 31.03.2022 slobodne zone,zone
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/22 31.03.2022 SN TK 22/21, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Zakon o izmjenama Zakona o turizmu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 03/22 14.03.2022 SN BPK 09/20 turizam,zakon,bpk
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 19/22 11.03.2022 SN FBiH 90/21, SN FBiH 13/18 pio,penzijsko,osiguranje
Zakon o komunalnim taksama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 08/22 24.02.2022 komunalne takse,takse
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 01/22 18.02.2022 SN TK 12/20 inspekcije
Zakon o turizmu PK Posavski kanton Narodne novine Županije Posavske 01/22 28.01.2022 turizam,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 SN KS 15/13, SN KS 27/11 koncesije,zakon
Zakon o cestama KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 ceste,zakon
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 01/22 06.01.2022 SN KS 46/17, SN KS 30/17 saobraćaj,ks,uređenje
Zakon o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 01/22 05.01.2022 SN FBiH 54/19, SN FBiH 94/15, SN FBiH 66/13
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK Goražde Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 12/21 31.12.2021 požar,vatogarstvo
Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 22/21 28.12.2021 SN TK 05/22, SN TK 12/20, SN TK 04/18, SN TK 13/16, SN TK 11/15, SN TK 07/14, SN TK 05/12 socijalna zaštita
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 22/21 28.12.2021 SN TK 11/17, SN TK 10/08 pravna pomoć
Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 103/21 22.12.2021 udruženje poslodavaca,sindikat,reprezentativnost
Zakon o izmjenama Zakona o porezima ZHK Zapadnohercegovački kanton Službene novine ZHK 29/21 13.12.2021 SN ZHK 15/09, SN ZHK 12/09 porezi
Zakon o visokom obrazovanju TK (prečišćeni tekst) Tuzlanski kanton Službene novine TK 21/21 03.12.2021 visoko obrazovanje

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana