SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Radno pravo
Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje ( 19.04.2022 )

Poštovani, poslodavac planira otkazati ugovor o radu radniku zaposlenom na neodređeno vrijeme, zbog neopravdanog izostanka s posla tri dana uzastopno. Isti radnik je i ranije često odsustvovao neopravdano s posla, bez da obavijesti nadređenog ili radne kolege. Do sada je poslodavac imao razumijevanja i svaki put bi radniku dao pismenu opomenu. Medjutim sada smatramo da su narušeni odnosi, te da pismene opomene nisu bile dovoljne da radnik promijeni svoj odnos prema radu. Da li ima elemenata za otkaz ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka i prava na otpremninu? Unaprijed hvala.

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 19.04.2022 )

Članom 97. Zakona o radu ( "Sl. novine Federacije BIH" broj 26/16 i 89/18) definisan je otkaz poslodavca bez poštivanja otkaznog roka radi „skrivljenog“ ponašanja radnika. Kod ove vrste otkaza nema obaveze poštivanja otkaznog roka, ali mora postojati opravdani razlog za otkaz. Naime u smislu člana 97. stav 1. Zakona, poslodavac može otkazati ugovor o radu radniku, bez obaveze poštivanja otkaznog roka, u slučaju da je radnik odgovoran za teži prijestup ili za težu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu, a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano očekivati od poslodavca da nastavi radni odnos. Kada se radi o lakšim prijestupima ili lakšim povredama radnih obaveza iz ugovora o radu, ugovor o radu, stav 2. člana 97. definiše da poslodavac ne može otkazati ugovor o radu bez prethodnog pisanog upozorenja radniku. Stav 3. člana 97. definiše da pisano upozorenje sadrži opis prijestupa ili povrede radne obaveze za koje se radnik smatra odgovornim i izjavu o namjeri da se otkaže ugovor o radu bez davanja predviđenog otkaznog roka za slučaj da se prijestup ponovi u roku od šest mjeseci nakon izdavanja pisanog upozorenja poslodavca. Shodno stavu 4. člana 97. obaveza je da se lakši i teži prijestupi ili povrede radnih obaveza konkretnije urede kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Član 111. Zakona o radu definiše otpremninu. Prema stavu 1. člana 111. ZoR „Radnik koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem.“ Dakle, prema navedom članu radnik ne može ostvariti pravo na otpremninu ako se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane radnika.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana