SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Privredno i trgovačko pravo
Pravna oblast: Obrazovanje
Pitanje ( 22.11.2019 ) Poštovani, Da li prema Zakonu o srednjem obrazovanju USK postoji pravni osnov za uspostavljanje učeničkih zadruga i da li trenutno egzistiraju na području ovog kantona?
Odgovor ( UPFBiH | 22.11.2019 ) Mogućnost formiranja učeničkih zadruga na području Unsko-sanskog kantona propisana je članom 50. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik USK“, broj: 17/12). Pored ovog zakona, na području Unsko-sanskog kantona, postoji i Pravilnik o učeničkim zadrugama („Službeni glasnik USK“, broj: 7/05) koji je donesen 2005. godine i u kojem je propisano osnivanje, ciljevi i druga pitanja značajna za rad zadruge. Međutim, problem predstavlja činjenica da nakon donošenja Zakona o srednjem obrazovanju 2012. godine, nikada nije donesen novi Pravilnik o učeničkim zadrugama. Zbog nedostatka propisa i detaljnih odredbi o formiranju učeničkih zadruga, na području USK se učeničke zadruge ne organiziraju, a to predstavlja veliki problem za ovaj kanton. Učeničke zadruge su odlična prilika za sticanje radnih navika i izgrađivanja odgovornog odnosa prema radu, a što je značajno ne samo za učenike, već i za poslodavce, jer će po završetku obrazovanja učenici imati pored teorijskog i praktična znanja. Učenici kroz zadrugu imaju priliku da nauče i da steknu materijalnu dobit. Također, na osnovu izvršene analize, došli smo do zaključka da u drugim kantonima, ali i u državama iz okruženja nema prepreka za organiziranje učeničkih zadruga i da ovakav vid obuke već odavno postoji i funkcionira bez problema. Ne vidimo razlog da se i u Unsko-sanskom kantonu ne pristupi rješavanju ovog problema i konačno krene sa organiziranjem učeničkih zadruga. Potrebno je da Grupacija poslodavaca USK pri UPFBiH prema nadležnom ministarstvu uputiinicijativu za hitno donošenje novog Pravilnika i na taj način omogući organiziranje učeničkih zadruga na području Unsko-sanskog kantona.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana