SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Privredno pravo
Pravna oblast: Privredno pravo
Pitanje ( 19.03.2020 )

Da li se Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena od 16.03.2020. godine odnosi na redovne ili/i na akcijske cijene koje su bile na dan 05.03.2020. godine u maloprodajnim objektima?

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 22.03.2020 )

Udruženje poslodavaca FBiH je zatražilo od Federalnog ministarstva trgovine i inspekcije tumačenje člana IV Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena od 16.03.2020. godine u cilju izjednačavanja prakse zbog različitog tumačenja, te nam je isto ministarstvo dostavilo mišljenje/uputu u vezi sa postupanjem i primjenom predmetne odluke. U mišljenju je istaknuto da se Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena odnosi na redovne cijene, odnosno na cijene tih artikala na dan 05.03.2020. godine bez akcijskog popusta, promotivnih cijena ili rasprodaje.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana