SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Radno pravo
Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje ( 28.01.2022 )

Poštovani, Vezano za Odluku Vlade o iznosu najniže neto plaće za 2022.godinu u iznosu 543,00 KM, kod poslodavaca (kolega) sa kojima sam kontaktirao postoji nedoumica šta se podrazumjeva pod neto plaćom 543,00 KM. Naime, da li se pod neto plaćom podrazumijeva čisto neto iznos koji se isplaćuje na ruke radnika u iznosu 543,00 KM ili pak poslodavac ugovara plaću sa radnikom u iznosu neto 543,00 KM prije oporezivanja, a onda radnik iz toga plaća porez na dohodak (300 KM poreska olakšica, ako nema izdržavanih članova porodice prema poreskoj kartici) tako da se radniku u konačnici na ruke isplaćuje cca 520,00 KM . Ukoliko bismo uzeli za primjer da se radniku ne smije na ruke isplatiti iznos manji od 543,00 KM, a radnik nema izdržavanih članova porodice (ima samo početnu poresku olakšicu 300 KM), to bi značilo da mora sa radnikom ugovoriti neto plaća prije oporezivanje u iznosu cca 560 KM, tako da se nakon odbitka poreza na dohodak radniku na ruke isplati 543,00 KM. S druge strane to bi predstavljalo diskriminaciju naspram drugih radnika, jer bismo došli u situaciju da se za rad jednake vrijednosti ugovora različit iznos plaće. S toga lične prilike radnika (da li ima ili nema izdržavanih članova porodice) nebi po nama trebale biti valjanim razlogom za različito ugovaranje plaća, tako da smo lično mišljenja da se navedeno odnosi na neto plaću prije oporezivanja u iznosu 543,00 KM. Također je nejasno na bazi kojeg mjesečnog fonda sati je je propisana neto plaća 543,00 KM, imajući u vidu da pojedini mjeseci imaju različit broj dana odnosno radnih dana, a samim time i radnih sati. Molimo za informaciju ukoliko imate saznanja u vezi navedenog. Srdačan pozdrav

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 28.01.2022 )

Poštovani, Udruženje poslodavaca FBiH nije nadležno za tumačenje propisa koje je donijela Vlada Federacije BIH, ali je poduzelo određene aktivnosti u cilju rješavanja navedenog problema. S poštovanjem, UPFBiH

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana