SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Radno pravo
Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje ( 30.01.2023 )

Radnica na porodiljskom odsustvu, ali mora da odrađuje određene poslove i tokom odsustva. Na koji način joj povećati platu za određeni procenat za obavljanje tih poslova?

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 31.01.2023 )

Poštovani, Član 62. stav 1. Zakona o radu ("Sl.novine Federacije BIH" broj 26/16, 89/18 ) definiše da za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno. Prema članu 68. za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnik ima pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom. Također, stav 2. člana 68. radniku se može isplatiti i razlika do pune plaće na teret poslodavca. Za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom. S poštovanjem,

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana