SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Radno pravo
Pravna oblast: Radno pravo
Pitanje ( 29.03.2023 )

Da li vlasnik firme, koji je u starosnoj penziji, može obavljati funkciju direktora BEZ NAKNADE, da li treba napraviti menadžerski ugovor u kojem je naglašeno da kao vlasnik obavlja funkciju direktora bez naknade? Hvala.

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 29.03.2023 )

Poštovani, Član 27. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018 i 44/2022) definiše radno- pravni status direktora . Prema članu 27. stav 1. predsjednik i članovi uprave, odnosno poslovodni organ drugog naziva (u daljem tekstu: direktor) može poslovnu funkciju obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa, u skladu sa pravilnikom o radu. Stav 2. istog člana definiše da direktor može zasnovati radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme. Shodno stavu 5. člana 27. ako direktor obavlja poslovodnu funkciju bez radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti se uređuju ugovorom, u skladu sa opštim aktom poslodavca. S poštovanjem,

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana