SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Privredno pravo
Pravna oblast: Privredno pravo
Pitanje ( 22.02.2022 )

Poštovani, zanima me da li se još uvijek plaćaju komunalne takse za istaknutu firmu? Naime, trebao bih platiti taksu za istaknutu firmu na području općine Bužim do kraja ferbuara, pa me zanima odgovor na ovo pitanje...

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 22.02.2022 )

Vezano za Vaš upit da li ste dužni platiti komunalnu taksu za istaknutu firmu na području općine Bužim želimo Vas obavijestiti o sljedećim činjenicama: Komunalne takse u općini Bužim plaćaju se u skladu sa Odlukom o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksi općine Bužim („Službeni glasnik Općine Bužim“, broj: 4/17). Članom 2. Odluke propisano je da je obveznik komunalne takse pravno i fizičko lice koje koristi predmet, prostor ili pruža uslugu za čije korištenje je Odlukom propisano plaćanje komunalne takse. Članom 3. propisano je da se komunalne takse plaćaju za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima kojim se označava da određena pravna ili fizička osoba obavlja određenu djelatnost ili zanimanje pruža određenu uslugu. Sastavni dio Odluke je Tarifa komunalnih taksi Općine Bužim. Također, Ustavni sud FBiH je donio presudu („Službeni glasnik Općine Bužim“, broj: 4/19) kojom se utvrđuje da Tarifa komunalnih taksa, koje se plaćaju na području Općine Bužim, Tarifni broj 5. tač. 1. do 21. Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa („Službeni glasnik Općine Bužim“, br.: 10/05, 1/07, 5/09 i 7/09), u vrijeme važenja, nije bila u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. U presudi je navedeno da je Ustavni sud Federacije utvrdio, da je Odluka čija odredba se osporava, prestala da važi stupanjem na snagu Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa Općine Bužim („Službeni glasnik Općine Bužim“, broj: 4/17). Uprkos tome, a imajući u vidu da se ovdje radi o predočenom ustavnom pitanju, te da je osporena odredba Odluke prestala da se primjenjuje donošenjem nove odluke 2017. godine i da se radi o naplati komunalne takse za 2015. godinu gdje je osporena odredba Odluke i dalje relevantna za odlučivanje u konkretnom upravnom sporu, pa je Ustavni sud Federacije odlučio o njenoj ustavnosti u vrijeme važenja. S poštovanjem,

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana