SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Privredno pravo
Pravna oblast: Privredno pravo
Pitanje ( 12.05.2020 )

Da li obućarska radnja može raditi i da li je na listi zabranjenih djelatnosti?

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 13.05.2020 )

Udruženje poslodavaca FBiH je dostavilo Listu zabranjenih djelatnosti prema Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite. Također, dali smo i pravnu pouku o mogućnosti prijave na javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart i dali upute šta je sve potrebno i na koji način se prijavljuju na javni poziv.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana