SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Podaci o upitu

Kategorija: Finansijsko pravo
Pravna oblast: Finansijsko pravo
Pitanje ( 23.03.2021 )

Da li pravno lice može biti novčano kažnjeno ukoliko ne dostavi podatke koje od njega traži Federalni zavod za statistiku

Odgovor ( Pravna služba UPFBiH | 24.03.2021 )

Zakonom o statistici FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 63/03 i 9/09), dio - kaznene odredbe, u članu 43. definisano je da će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 10.000,00 KM za prekršaj kazniti izvještajna jedinica - pravno lice ako ne dostavi tražene podatke u sadržaju i određenom roku, odnosno ne dopuni iskazane podatke u skladu s upustvima i u datim rokovima i ako dostavi nepotpune ili netačne podatke ili onemogući provjeravanje podataka (čl. 29. i 31.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM i odgovorno lice u organu uprave, privrednom društvu, ustanovi, instituciji koje ima javna ovlaštenja, kao i u drugim pravnim licima.

Za prekršaj iz člana 43. stav 1. ovog zakona kaznit će se izvještajna jedinica - fizičko lice novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.500,00 KM.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana